Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Aktualności

Wsparcie udzielane przez PCPR

W związku z zakończeniem w dniu 30 września 2020r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2” (RPKP.09.03.02-04-0065/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój...

UWAGA! – Przedłużenie terminu na składanie wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Zarząd PFRON wydłużył do dnia 15 paździenika 2020r. termin składania (elektronicznie w systemie SOW lub w wersji papierowej) wniosków o dofinansowanie w programie „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w...

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM !

STWÓRZ DZIECKU SZCZĘŚLIWY DOM – ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ Każde dziecko potrzebuje miłości, bezpieczeństwa i akceptacji. Rodzina zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje osób,...

„Powrót do zdrowia, powrót do pracy”

Projekt dla osób z niepełnosprawnością Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza osoby z niepełnosprawnością do wzięcia udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, którego głównym...

„Aktywny samorząd”

Nabór wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu Aktywny samorząd Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że 31 sierpnia 2020r. mija termin na składanie wniosków w ramach Modułu...

Zbiórka osiągnęła 100 %

„Za wrażliwość otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy. Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra”.  Autor nieznany  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, iż Wiktoria Stryszyk, która straciła...

Nabór kandydatur do nagrody „Krajeński Anioł”

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że do dnia 31 sierpnia 2020r. istnieje możliwość zgłaszania Kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” za rok 2019. Nagroda ...