Możliwości wsparcia osób żyjących z demencją w zaawansowanym stadium choroby i ich bliskich-konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich i Alzheimer Polska

Możesz również polubić…