Kontakt

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim
z siedzibą w Więcborku
ul. Starodworcowa 8
89-410 Więcbork
telefon: 52 389 85 01
faks: 52 389 75 75
e-mail: poczta@pcprwiecbork.pl
ePUAP: /olf45q8b34/SkrytkaESP

   

 

 

 

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek – 7:00 – 15:00
Wtorek – 8:00 – 16:00
Środa – 7:00 – 15:00
Czwartek – 7:00 – 15:00
Piątek – 7:00 – 15:00

  

Podstawą struktury organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie są działy
oraz samodzielne stanowiska pracy realizujące merytoryczne zadania jednostki.
W ramach struktury organizacyjnej funkcjonują następujące stanowiska pracy:

 

Dyrektor PCPR

Elżbieta Maziarz-Rudnik
dyrektor@pcprwiecbork.pl

Sekretariat nr tel.: 52 389 85 01

 

Dział Pomocy Rodzinie

Kierownik działu – Karolina Kraszewska
kierownik-pr@pcprwiecbork.pl
nr tel. wew. 105

Zespół Pieczy Zastępczej

Starszy pracownik socjalny – Alicja Wilczyńska
placowki@pcprwiecbork.pl
nr tel. wew. 103

Inspektor – Anita Rudnik
odplatnosc@pcprwiecbork.pl
nr tel. wew. 105

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – Paulina Łucyszyn
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – Anna Smykla
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – Mateusz Kogut

Zespół Pomocy Społecznej

Starszy inspektor – Grażyna Tereszkiewicz
rodzinyzastepcze@pcprwiecbork.pl
nr tel. wew. 103

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego

Radca Prawny – Grzegorz Szlezer

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Kierownik działu – Bogusława Szczęsna
kierownik-on@pcprwiecbork.pl
nr tel. wew. 113

Starszy specjalista – Monika Lipecka
pomoc-on@pcprwiecbork.pl
nr tel. wew. 113

Inspektor – Małgorzata Jasiniewska
aktywnysamorzad@pcprwiecbork.pl
nr tel. wew. 109

Dział Finansowo-Kadrowy

Kierownik działu Główny Księgowy  – Lucyna Rach
gksiegowy@pcprwiecbork.pl
nr tel. wew. 114

Starszy księgowy – Kornelia Gelios
fk@pcprwiecbork.pl
nr tel. wew. 114

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych

Samodzielny referent – Emilia Szwemin
poczta@pcprwiecbork.pl
nr tel. wew. 101

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Małgorzata Jasiniewska
iod@pcprwiecbork.pl
nr tel. wew. 109

                               

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. / fax 52 389 67 90 

Przewodniczący PZOON – Ewa Świerczewska-Borowiak
przewodniczacy@pzoonwiecbork.pl

Sekretarz PZOON – Marta Chart
sekretarz@pzoonwiecbork.pl

Pomoc administracyjna – Mirosława Nowińska-Powalisz
poczta@pzoonwiecbork.pl