Informacja dotycząca spotkania powiatowego z przedstawicielami ROPS Toruń

W dniu 15 listopada 2016 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku odbyło się spotkanie powiatowe przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Pani Anny Buczyńskiej i Pana Wiesława Starszak z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej oraz asystentami rodzin z powiatu sępoleńskiego dotyczące realizacji projektu „Rodzina w Centrum”.
Celem spotkania było przedstawienie:
1.      Założeń projektu „Rodzina w Centrum”
2.      Centrum Wsparcia Rodzin – zadania specjalisty do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
3.      Zakres realizacji projektu w powiecie
4.      Rekrutacja – etapy, dokumenty
5.      Nawiązanie współpracy między PCPR i OPS w zakresie
realizacji projektu.
                                                                                                                         
Osoby uczestniczące w spotkaniu wykazały zainteresowanie realizowanym projektem, jak również wyraziły chęć współpracy w ramach projektu.