Sprzęt rehabilitacyjny – osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne