Kategoria: rodzina w centrum

Rodzina w Centrum

  Informacja dot. projektu pn. „Rodzina w Centrum” Informacja  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w...