Rodzina w centrum 2

Realizacja projektu „Rodzina w Centrum 2”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku od początku października do końca listopada 2018r. zrealizowało szereg form wsparcia dla uczestników projektu partnerskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w...

0 komentarzy

Mieszkanie treningowe oraz sala centrum w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku  w dniu 04.10.2018r. dokonało odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. „REMONT MIESZKANIA TRENINGOWEGO  ORAZ REMONT POMIESZCZENIA NA POTRZEBY CENTRUM W RAMACH...

0 komentarzy

Dokumentacja niezbędna do realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2”

Zarządzenie Nr PCPR.021.15.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krejeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 6 sierpnia 2018 roku Regulamin funkcjonowania Centrum Wspierania Rodzin przy PCPR w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w...

0 komentarzy

Podpisanie umowy w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”

Dnia 24 sierpnia 2018r. w gabinecie Starosty Sępoleńskiego podpisano umowę na wykonanie remontu mieszkania treningowego dla osób opuszczających pieczą zastępczą oraz remontu pomieszczenia na potrzeby centrum w budynku mieszczącym się przy Alei 600-lecia 9...

0 komentarzy

Informacja o realizowanym projekcie partnerskim „Rodzina w Centrum 2”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku uczestniczy w realizacji projektu partnerskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Rodzina w Centrum 2” w ramach RPO WKP...

0 komentarzy
USTAWIENIA DOSTĘPNOŚCI