Rodzina w centrum 2

Wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi do Jastrzębiej Góry

Wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi do Jastrzębiej Góry W dniach 25.08.2019 r. – 29.08.2019 r. dla uczestników projektu „Rodzina w Centrum 2” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego...

0 komentarzy

Mieszkanie treningowe w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2″

  Mieszkanie treningowe w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że od marca 2019r. funkcjonuje mieszkanie chronione treningowe dla osób usamodzielnionych opuszczających pieczę...

0 komentarzy

30 maja – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku w dniu 30 maja 2019r. zorganizowało w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim z okazji dnia...

0 komentarzy

Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku dotyczące Mieszkania Chronionego Treningowego

Zarządzenie Nr PCPR.021.6.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 15 marca 2019 roku, w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pobytu w Mieszkaniu Chronionym Treningowym działającym w strukturze Powiatowego...

0 komentarzy

Realizacja projektu „Rodzina w Centrum 2”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku od początku października do końca listopada 2018r. zrealizowało szereg form wsparcia dla uczestników projektu partnerskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w...

0 komentarzy

Mieszkanie treningowe oraz sala centrum w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku  w dniu 04.10.2018r. dokonało odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. „REMONT MIESZKANIA TRENINGOWEGO  ORAZ REMONT POMIESZCZENIA NA POTRZEBY CENTRUM W RAMACH...

0 komentarzy

Dokumentacja niezbędna do realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2”

Zarządzenie Nr PCPR.021.15.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krejeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 6 sierpnia 2018 roku Regulamin funkcjonowania Centrum Wspierania Rodzin przy PCPR w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w...

0 komentarzy

Podpisanie umowy w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”

Dnia 24 sierpnia 2018r. w gabinecie Starosty Sępoleńskiego podpisano umowę na wykonanie remontu mieszkania treningowego dla osób opuszczających pieczą zastępczą oraz remontu pomieszczenia na potrzeby centrum w budynku mieszczącym się przy Alei 600-lecia 9...

0 komentarzy

Informacja o realizowanym projekcie partnerskim „Rodzina w Centrum 2”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku uczestniczy w realizacji projektu partnerskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Rodzina w Centrum 2” w ramach RPO WKP...

0 komentarzy
USTAWIENIA DOSTĘPNOŚCI