Projekty unijne i rządowe

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej”

30 kwietnia 2018 r. w urzędzie Marszałkowskim w Toruniu zawarta została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej”. Projekt ten realizowany będzie przez Powiatowe Centrum...

0 komentarzy

Rodzina w Centrum

Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum” Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do...

0 komentarzy

Przebudowa budynku dla WTZ

 

0 komentarzy
USTAWIENIA DOSTĘPNOŚCI