Projekty unijne i rządowe

Informacja o realizowanym projekcie partnerskim „Rodzina w Centrum 2”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku uczestniczy w realizacji projektu partnerskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Rodzina w Centrum 2” w ramach RPO WKP...

0 komentarzy

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej”

30 kwietnia 2018 r. w urzędzie Marszałkowskim w Toruniu zawarta została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej”. Projekt ten realizowany będzie przez Powiatowe Centrum...

0 komentarzy

Rodzina w Centrum

  Informacja dot. projektu pn. „Rodzina w Centrum” Informacja  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w...

0 komentarzy

Przebudowa budynku dla WTZ

 

0 komentarzy
USTAWIENIA DOSTĘPNOŚCI