Projekty unijne i rządowe

Mieszkanie treningowe oraz sala centrum w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku  w dniu 04.10.2018r. dokonało odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. „REMONT MIESZKANIA TRENINGOWEGO  ORAZ REMONT POMIESZCZENIA NA POTRZEBY CENTRUM W RAMACH...

0 komentarzy

Dokumentacja niezbędna do realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2”

Zarządzenie Nr PCPR.021.15.2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krejeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 6 sierpnia 2018 roku Regulamin funkcjonowania Centrum Wspierania Rodzin przy PCPR w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w...

0 komentarzy

Podpisanie umowy w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”

Dnia 24 sierpnia 2018r. w gabinecie Starosty Sępoleńskiego podpisano umowę na wykonanie remontu mieszkania treningowego dla osób opuszczających pieczą zastępczą oraz remontu pomieszczenia na potrzeby centrum w budynku mieszczącym się przy Alei 600-lecia 9...

0 komentarzy

Informacja o realizowanym projekcie partnerskim „Rodzina w Centrum 2”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku uczestniczy w realizacji projektu partnerskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Rodzina w Centrum 2” w ramach RPO WKP...

0 komentarzy

Przebudowa budynku dla WTZ

 

0 komentarzy

Rodzina w Centrum

  Informacja dot. projektu pn. „Rodzina w Centrum” Informacja  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w...

0 komentarzy
USTAWIENIA DOSTĘPNOŚCI