Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Aktualności

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku w miesiącach VII-XII 2018r. realizowało projekt pn. „Profesjonalne wsparcie, lepsze jutro – krok III” w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...

Spotkanie z uczestnikami KIS w Sępólnie Kraj.

Dnia 9.01.2019 r. o  godz. 10.00  na zaproszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. pracownice Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczyły w spotkaniu Klubu Integracji Społecznej. Uczestnicy spotkania otrzymali informacje dotyczące działań realizowanych dla osób...

Grupa wsparcia

Informujemy, że 8 stycznia 2019r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 5 lutego...

Informacja o naborze do projektu POWER (IV)

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim prowadzi rekrutację do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.1...

Aktualizacja druków wniosków-PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że trwają prace nad aktualizacją druków wniosków o dofinansowania zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które będą obowiązywały w 2019 roku. Powyższe druki wniosków dostępne będą...

Realizacja projektu „Rodzina w Centrum 2”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku od początku października do końca listopada 2018r. zrealizowało szereg form wsparcia dla uczestników projektu partnerskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w...

Otwarcie nowej siedziby WTZ w Sępólnie Kraj.

Otwarcie nowej siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim W piątek (7 grudnia) odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim. I ETAP – „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul....

USTAWIENIA DOSTĘPNOŚCI