Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Aktualności

Grupa wsparcia – spotkanie

Informujemy, że 10 lipca 2018r. odbyło się kolejne spotkania grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 7 sierpnia...

Informacja dot. projektu pn. „Rodzina w Centrum”

W związku z zakończeniem w dniu 30 czerwca 2018 roku projektu, pn. „Rodzina w Centrum” (RPKP.09.03.02-04-0008/16) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój...

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w okresie od 01.07.2018r. do 31.07.2018r. jest możliwość skorzystania z form wsparcia, które były realizowane w ramach projektu partnerskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu...

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM !!!

Zaproszenie na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku pełniące funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie...

Uwaga konkurs!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuję, że w dniu 21.05.2018 r. na stronie PFRON  opublikowano głoszenie o rozpoczęciu tegorocznej – XVI edycji konkursu plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „NIEPODLEGŁA BEZ BARIER – OD MORZA...

Grupa Wsparcia – spotkanie

Informujemy, że 22 maja 2018r. odbyło się kolejne spotkania grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 12 czerwca...

USTAWIENIA DOSTĘPNOŚCI