Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Wniosek ON pełnoletnia AS – wniosek P WORD (458kB) word PDF (637kB) pdf
Wkładka Moduł I Obszar A Zadanie 1 WORD (94kB) word PDF (406kB) pdf
Wkładka Moduł I Obszar A Zadanie 2 WORD (88kB) word PDF (2055kB) pdf
Wkładka Moduł I Obszar B Zadanie 1 WORD (82kB) word PDF (402kB) pdf
Wkładka Moduł I Obszar B Zadanie 2 WORD (79kB) word PDF (398kB) pdf
Wkładka Moduł I Obszar C Zadanie 2 WORD (86kB) word PDF (338kB) pdf
Wkładka Moduł I Obszar C Zadanie 3 WORD (80kB) word PDF (1858kB) pdf
Wkładka Moduł I Obszar C Zadanie 4 WORD (87kB) word PDF (2003kB) pdf
Wkładka Moduł I Obszar D WORD (79kB) word PDF (325kB) pdf
Wkładka Moduł II WORD (106kB) word PDF (497kB) pdf
Załącznik nr 1 do wniosku – oświadczenie o wysokości dochodów WORD (95kB) word PDF (393kB) pdf
Załącznik nr 2 do wniosku – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych WORD (33kB) word PDF (746kB) pdf
Załącznik nr 3a do wniosku – zaświadczenie lekarskie Moduł I Obszar A WORD (45kB) word PDF (686kB) pdf
Załącznik nr 3b do wniosku – zaświadczenie lekarskie Moduł I Obszar B WORD (45kB) word PDF (665kB) pdf
Załącznik nr 3c do wniosku – zaświadczenie lekarskie Moduł I Obszar B WORD (33kB) word PDF (461kB) pdf
Załącznik nr 3d do wniosku – zaświadczenie lekarskie Moduł I Obszar C Zadanie nr 3 i 4 WORD (20kB) word PDF (621kB) pdf
Załącznik nr 4 do wniosku – zaświadczenie Moduł II WORD (46kB) word PDF (790kB) pdf
Załącznik nr 5 do wniosku – oferta cenowa moduł I obszar C zadanie 3 WORD (46kB) word PDF (790kB) pdf
Załącznik nr 6 do wniosku – oferta cenowa moduł I obszar C zadanie 4 WORD (46kB) word PDF (790kB) pdf

 

Wniosek ON dziecko/podopieczny AS – wniosek O WORD (431kB) word PDF (619kB) pdf
Wkładka Moduł I Obszar A Zadanie 1 WORD (94kB)word PDF (406kB) pdf
Wkładka Moduł I Obszar B Zadanie 1 WORD (82kB) word PDF (402kB) pdf
Wkładka Moduł I Obszar B Zadanie 2 WORD (79kB) word PDF (398kB) pdf
Wkładka Moduł I Obszar C Zadanie 2 WORD (86kB) word PDF (338kB) pdf
     
Załącznik nr 1 do wniosku – oświadczenie o wysokości dochodów WORD (95kB) word PDF (393kB) pdf
Załącznik nr 2 do wniosku – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych WORD (33kB) word PDF (746kB) pdf
Załącznik nr 3a do wniosku – zaświadczenie lekarskie Moduł I Obszar A WORD (45kB) word PDF (503kB) pdf
Załącznik nr 3b do wniosku – zaświadczenie lekarskie Moduł I Obszar B WORD (45kB) word PDF (665kB) pdf
Załącznik nr 3c do wniosku – zaświadczenie lekarskie Moduł I Obszar B WORD (33kB) word PDF (461kB) pdf

 

USTAWIENIA DOSTĘPNOŚCI