Kategoria: Aktualności

Informacja- urząd nieczynny

Szanowni Mieszkańcy Informujemy, że w związku z ustaleniem dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dnia wolnego od pracy w zamian...

Bazy danych dotyczące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

DANE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z SIEDZIBĄ W WIĘCBORKU   Powiat: Powiat Sępoleński  Nazwa podmiotu prowadzącego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku Adres, nr tel.,...

Projekt „Rodzina w Centrum 3 ”

PROJEKT RODZINA W CENTRUM 3 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3...

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM! STWÓRZ DZIECKU SZCZĘŚLIWY DOM

                                 STWÓRZ DZIECKU SZCZĘŚLIWY DOM – ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ Każde dziecko potrzebuje miłości, bezpieczeństwa i akceptacji. Rodzina zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje...

Projekt: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

Informacja o projekcie Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Beneficjenci projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu...

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2021r.

Aktywny samorząd 2021r. Informacja w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021r. Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu  „Aktywny samorząd”...