Aktualności

Program „Zajęcia klubowe w WTZ”

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku uprzejmie informuje, że Powiat Sępoleński realizuje program pn. „Zajęcia klubowe w WTZ” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, adresowany do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej. Na terenie...

Szkolenie warsztatowe „Praca ze stresem”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku w dniu 6 października 2021 r. zorganizowało szkolenie warsztatowe pn. „Praca ze stresem” dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu sępoleńskiego. W szkoleniu...

Nabór wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu Aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że 10 października 2021r. mija termin na składanie wniosków w ramach Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) pilotażowego programu...

Spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego

Informujemy, że 5 października 2021r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 9 listopada...

Dodatkowy nabór do projektu „Przez WTZ do zatrudnienia IV”

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, Gmina Sępólno Krajeńskie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Sępólnie Krajeńskim z siedz. w Więcborku w związku z realizacją projektu „Przez WTZ do zatrudnienia IV” nr RPKP.09.02.01-04-0042/21 ogłaszają dodatkowy nabór do projektu...

Spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego

Informujemy, że 14 września 2021r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 5 października...

Spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego

Informujemy, że 31 sierpnia 2021r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 14 września...

Bazy teleadresowe instytucji i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz osobom stosującym przemoc w rodzinie w 2021r.

Baza teleadresowa Zespołów Interdyscyplinarnych 2021r Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim 2021r Powiaty realizujące programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w 2021 r. Wykaz jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w 2021...

Zakończenie naboru uczestników do projektu: „Przez WTZ do zatrudnienia IV”

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, Gmina Sępólno Krajeńskie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku w związku z realizacją projektu „Przez WTZ do zatrudnienia IV” nr RPKP.09.02.01-04-0042/21 ogłaszają o zakończeniu naboru uczestników...

Nabór uczestników do projektu: „Przez WTZ do zatrudnienia IV”

  Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, Gmina Sępólno Krajeńskie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Sępólnie Krajeńskim z siedz. w Więcborku w związku z realizacją projektu „Przez WTZ do zatrudnienia IV” nr RPKP.09.02.01-04-0042/21 ogłaszają nabór uczestników do...

MŁODZI, ZDOLNI

MŁODZI, ZDOLNI 17 sierpnia 2021r. w gabinecie Starosty Sępoleńskiego odbyło się spotkanie, na którym Starosta Sępoleński – Pan Jarosław Tadych wraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku...

Grupa wsparcia-spotkanie

Informujemy, że 31 sierpnia 2021r. o godz. 1730  w Sali Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, Al. 600-lecia 9, 89-410 Więcbork odbędzie się spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych...

DOBRY START- piecza zastępcza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku zamieszcza poniżej informacje dotyczące sposobu złożenia wniosku o świadczenie DOBRY START tzw. 300+ na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. Jak złożyć wniosek Jak dosłać załączniki do wysłanego...

Uwaga!

Informujemy, że dnia 10 sierpnia 2021 roku nie odbędzie się spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.    

Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że 31 sierpnia 2021r. mija termin na składanie wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu...

Nabór Kandydatów do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka”

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że do dnia 30 września 2021r. istnieje możliwość zgłaszania kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka” za 2020r. Nagroda  dedykowana jest dzieciom i młodzieży do lat...

Cykl warsztatów dla osób starszych pn. „STOP COVID- STOP IZOLACJI”

Cykl warsztatów dla osób starszych pn. „STOP COVID – STOP IZOLACJI” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpoczyna cykl warsztatów dedykowanych osobom starszym. Pandemia COVID-19 i wprowadzone w związku z nią obostrzenia przyczyniły się...

Przegląd gwarancyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim

W dniu 6 lipca 2021 r. w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim  przy ul. Kościuszki 3 odbył się przegląd gwarancyjny dotyczący inwestycji związanej z budynkiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim przy...

Nabór kandydatur do nagrody „Krajeński Anioł”

Nabór kandydatur do nagrody „Krajeński Anioł”   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że do dnia 31 sierpnia 2021r. istnieje możliwość zgłaszania Kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn....

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku rozpoczęło rekrutację do programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. Zapisy osób chętnych do wzięcia udziału w programie odbywają się do 12.07.2021 r. w siedzibie PCPR...

Grupa wsparcia

Informujemy, że 8 czerwca 2021r. odbyło się spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 6 lipca 2021r....

UWAGA-PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

UWAGA!!! W DNIU 02.06.2021 ROKU NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ RADCA PRAWNY w ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego funkcjonującego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku przy ul. Starodworcowej 8.  ZA WSZELKIE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Aktywni niepełnosprawni- narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. ,,Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych’’,  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi...

UWAGA- PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

RADCA PRAWNY w ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego funkcjonującego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, przy ul. Starodworcowej 8  OD 01.06.2021 ROKU PRZYJMUJE W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH...

Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku

 Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju Zarząd PFRON wznowił realizację Modułu IV programu...

Turnus rehabilitacyjny- tylko po szczepieniu lub z ważnym testem przeciw COVID-19

Turnus rehabilitacyjny tylko po szczepieniu lub z ważnym testem przeciw COVID-19 Jeśli planujesz wyjazd na turnus rehabilitacyjny, pamiętaj o wykonaniu testu w kierunku SARS-CoV-2. Jeśli poddałeś się szczepieniu, wyjedziesz bez dodatkowych warunków. Osoby z...

Informacja- urząd nieczynny

Szanowni Mieszkańcy Informujemy, że w związku z ustaleniem dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dnia wolnego od pracy w zamian...

Bazy danych dotyczące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

DANE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z SIEDZIBĄ W WIĘCBORKU   Powiat: Powiat Sępoleński  Nazwa podmiotu prowadzącego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku Adres, nr tel.,...

Projekt „Rodzina w Centrum 3 ”

PROJEKT RODZINA W CENTRUM 3 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3...

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM! STWÓRZ DZIECKU SZCZĘŚLIWY DOM

                                 STWÓRZ DZIECKU SZCZĘŚLIWY DOM – ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ Każde dziecko potrzebuje miłości, bezpieczeństwa i akceptacji. Rodzina zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje...

Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021r.

Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021r.   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że od 1 marca 2021r. można składać wnioski w ramach pilotażowego...

Projekt: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

  Informacja o projekcie Tytuł projektu: Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Beneficjenci projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w...

„Akademia Aktywności Zawodowej dla młodych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Plakat Formularz zgłoszeniowy Oświadczenie-RODO Oświadczenie uczestnika projektu

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2021r.

Aktywny samorząd 2021r. Informacja w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021r. Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu  „Aktywny samorząd”...

Informacje w sprawie realizacji w 2021r. „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

    Informacja w sprawie realizacji w 2021 roku „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku uprzejmie informuje, że PFRON przyjął „Kierunki działań oraz...

Nabór wniosków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w systemie SOW

Nabór wniosków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w systemie SOW Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 1 stycznia 2021 roku umożliwił osobom z niepełnosprawnością składanie...

Projekt ,, Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

  Powiat sępoleński w miesiącu listopadzie 2020r. zakończył realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w  ramach Działania 2.8...

Wesołych Świąt !

Informacja- urząd nieczynny

Szanowni Mieszkańcy Informujemy, że dnia 24.12.2020r.  (Wigilia) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  będą nieczynne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Za utrudnienia przepraszamy

Raport z konsultacji społecznych programu ,,Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego na lata 2021-2023”

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGRAMU „POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO NA LATA 2021-2023”   Konsultacje społeczne trwały od dnia 25.11.2020 r. do dnia 03.12.2020 r. i dotyczyły celów zawartych w...

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych przypadającego 3 grudnia pragniemy złożyć serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia i pogody ducha wszystkim Osobom Niepełnosprawnym, a także ich rodzinom, opiekunom i przyjaciołom. Życzymy, aby ten dzień był...

Zaproszenie do konsultacji społecznych programu „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego na lata 2021-2023”

Zaproszenie do konsultacji społecznych programu „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego na lata 2021-2023” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych...

Wsparcie udzielane przez PCPR

W związku z zakończeniem w dniu 31 października 2020r. projektu,  pn. „Rodzina w Centrum 2” (RPKP.09.03.02-04-0065/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój...

Informacja- sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych, sprzęt rehabilitacyjny- INSTYTUCJE

INFORMACJA- SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SPRZĘT REHABILITACYJNY-INSTYTUCJE             Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku informuje, że 30 listopada 2020r. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji...

Pomoc dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi- Moduł III

UWAGA!  Pomoc dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi-Moduł III Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że decyzją Zarządu PFRON Nr 76/2020 z dn. 30.10.2020r. do 16 listopada 2020r....

Dofinansowanie pomocy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych

INFORMACJA PRASOWA Dofinansowanie pomocy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych Wprowadzone obostrzenia, zamknięcie części szkół i zakładów pracy, a w konsekwencji przejście na naukę i pracę w trybie zdalnym wiążą się ze zwiększonym poczuciem stresu i lęku...

Aktywny samorząd – nabór wniosków w ramach Modułu II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku przypomina, że 10 października 2020 r. upływa termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do nauki w roku akademickim 2020/2021 w ramach...

Wsparcie udzielane przez PCPR

W związku z zakończeniem w dniu 30 września 2020r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2” (RPKP.09.03.02-04-0065/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój...

UWAGA! – Przedłużenie terminu na składanie wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Zarząd PFRON wydłużył do dnia 15 paździenika 2020r. termin składania (elektronicznie w systemie SOW lub w wersji papierowej) wniosków o dofinansowanie w programie „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w...

Nabór Kandydatów do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka”.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że do dnia 30 września 2020r. istnieje możliwość zgłaszania kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka” za 2019r. Nagroda  dedykowana jest dzieciom i młodzieży do lat...

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM !

STWÓRZ DZIECKU SZCZĘŚLIWY DOM – ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ Każde dziecko potrzebuje miłości, bezpieczeństwa i akceptacji. Rodzina zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje osób,...

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19″

  31 lipca 2020r. Powiat Sępoleński zawarł umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata...

„Powrót do zdrowia, powrót do pracy”

Projekt dla osób z niepełnosprawnością Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza osoby z niepełnosprawnością do wzięcia udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, którego głównym...

„Aktywny samorząd”

Nabór wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu Aktywny samorząd Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że 31 sierpnia 2020r. mija termin na składanie wniosków w ramach Modułu...

Pomoc dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

UWAGA!  Pomoc dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przypomina, że do 4 września 2020r. istnieje możliwość składania (elektronicznie w systemie SOW lub...

Zbiórka osiągnęła 100 %

„Za wrażliwość otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy. Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra”.  Autor nieznany  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, iż Wiktoria Stryszyk, która straciła...

Nabór kandydatur do nagrody „Krajeński Anioł”

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że do dnia 31 sierpnia 2020r. istnieje możliwość zgłaszania Kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” za rok 2019. Nagroda ...

Spotkanie konsultacyjne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku w dniu 5 sierpnia 2020 r. zorganizowało spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030. Na spotkanie zostali zaproszeni...

Informacja – urząd nieczynny

Szanowni Mieszkańcy Informujemy, że w związku z ustaleniem dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę, dnia 14...

Pomoc dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Zarząd Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą Nr 47/2020 z dn. 21 lipca 2020r., zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w...

Projekt pn. „Młodzi z POWERem”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do udziału w projekcie pn. „Młodzi z POWERem” realizowanym przez S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn realizowanym we współpracy z Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp. z...

Projekt „Wizyty domowe – laska, pies przewodnik, technologie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim zaprasza do udziału w projekcie „Wizyty domowe – laska, pies przewodnik, technologie” realizowanym przez Fundację Vis Maior i dofinansowanym ze środków PFRON. Projekt przewiduje: zajęcia z orientacji...

Wiktoria Stryszyk-zbiórka charytatywna Siepomaga.pl

Serdecznie zachęcamy do wspierania dziewczynki z naszego regionu: Wiktorii Stryszyk. Każdy grosz się liczy. Więcej informacji na stronie: https://www.siepomaga.pl/wiktoria-stryszyk Dobro wraca !

#GaszynChallenge

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku przystąpiło do wyzwania i nominowało: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, WIZAMOR Więcbork, Zespół Szkół Nr 2 Oddział w Więcborku. Więcej informacji można...

Linia Pomocy Pokrzywdzonym – Ulotka informacyjna

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił w dniu 19 czerwca br. konkurs grantowy, służący realizacji projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door...

Informacja

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, iż w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na...

PROJEKT pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne  w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

       Powiat Sępoleński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim  z siedzibą w Więcborku przystąpiło w roli partnera Województwa Kujawsko-Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu do realizacji projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry...

Rzecznik Praw Obywatelskich: Pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

1. Rzecznik Praw Obywatelskich Plan awaryjny dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie 2. Rzecznik Praw Obywatelskich Plan awaryjny dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie

”KRAJEŃSKI ANIOŁ” – przedłużenie terminu naboru kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że do dnia 31 sierpnia 2020r. istnieje możliwość zgłaszania Kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” za rok 2019. Nagroda  pn....

Komunikat

Komunikat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku:  ze względu na stan zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest zamknięte dla klientów. Prosimy o...

Projekt pn. „Aktywizacja młodzieży NEET”

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projekt pn.: ,,Aktywizacja młodzieży NEET”. Do udziału w nim zapraszają mieszkańców województwa w wieku od 15 do 29 lat. Realizacja tego projektu ma dać większą...

Projekt pn. „Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy”

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego projekt pn.: ,,Nowa jakość na kujawsko-pomorskim rynku pracy”. Realizacja tego projektu opiera się na poprawie sytuacji zawodowej 120 osób (72K i 48M) zatrudnionych na umowach...

Nabór Kandydatów do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn.”KRAJEŃSKI ANIOŁ” za rok 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że do dnia 30 kwietnia 2020r. istnieje możliwość zgłaszania Kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” za rok 2019. Nagroda  pn....

Pomoc dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w...

WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ i KART PARKINGOWYCH WYDŁUŻONA

KOMUNIKAT POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z SIEDZIBĄ W WIĘCBORKU   31 marca 2020r. weszła w życie ustawa, która określa, o ile i w jakich przypadkach przedłużone zostaną orzeczenia...

Kolejne kroki w walce z koronawirusem podjęte przez Rząd

Wprowadzamy kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za...

Uwaga ! Grupa wsparcia

UWAGA!!! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku ze względu na stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 mając na uwadze ochronę mieszkańców naszego Powiatu informuje, iż od 20...

Nabór wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Nabór wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu Aktywny samorząd Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że 31 marca 2020r. mija termin na składanie wniosków w ramach Modułu...

Informacja o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej

Pomoc psychologiczna

Lista psychoterapeutów

UWAGA-PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

UWAGA!!! Od dnia 25.03.2020 r. aż do odwołania w każdą środę w godzinach 15:00-18:00 Radca Prawny będzie udzielał porad telefonicznie: 783 296 959 oraz drogą elektroniczną: kancelaria.szlezer@gmail.com   w ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego funkcjonującego w...

POWIATOWY ZESPÓŁ MOŻE ORZEC ZAOCZNIE

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DOTYCZĄCE CIĄGŁOŚCI ORZEKANIA BEZ OBECNOŚCI OSÓB ORZEKANYCH Uprzejmie informuję, że stosownie do § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia...

UWAGA-PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

UWAGA!!! W DNIU 18.03.2020 ROKU AŻ DO ODWOŁANIA ZE WZGLĘDU NA STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ RADCA PRAWNY   w ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego funkcjonującego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku...

Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku w związku z komunikatem Starosty Sępoleńskiego ze względu na stan zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. mając na uwadze ochronę mieszkańców...

Komunikat PZOON

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku (PZOON) w związku z komunikatem Starosty Sępoleńskiego ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. mając...

Komunikat Starosty Sępoleńskiego w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem

Informacja w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce

 Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację zdrowotną w zakresie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 Starosta Sępoleński wraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sępólnie Kraj. apeluje o monitorowanie  aktualnych, oficjalnych i wiarygodnych informacji na temat...

Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że od 1 marca 2020r. będzie można składać wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób...

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM !!!       Zaproszenie na szkolenie dla kandydatów  na rodzinę zastępczą                                                  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku pełniące funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej...

Wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi do Zakopanego

W dniach 27.01.2020 r. – 31.01.2020 r. dla uczestników projektu „Rodzina w Centrum 2” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne...

Program pomocy dzieciom

  Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji...

Uwaga ! Grupa wsparcia

UWAGA!!! Informujemy, że dnia 11 lutego 2020 roku nie odbędzie się spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Następne spotkanie grupy wsparcia odbędzie się dnia 18...

Zakończenie naboru uczestników do projektu: „Przez WTZ do zatrudnienia III”

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, Gmina Sępólno Krajeńskie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Sępólnie Krajeńskim z siedz. w Więcborku w związku z realizacją projektu „Przez WTZ do zatrudnienia III” nr RPKP.09.02.01-04-0005/19 ogłaszają o zakończeniu naboru uczestników...

UWAGA-PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

UWAGA!!! W DNIU 05.02.2020 ROKU NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ RADCA PRAWNY w ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego funkcjonującego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku przy ul. Starodworcowej 8. ZA WSZELKIE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Nabór wniosków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w systemie SOW

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 1 stycznia 2020 roku umożliwił osobom z niepełnosprawnością składanie wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną, za...

Grupa wsparcia

Informujemy, że 14 stycznia 2020r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 11 lutego...

Nabór uczestników do projektu: „Przez WTZ do zatrudnienia III”

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, Gmina Sępólno Krajeńskie| oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Sępólnie Krajeńskim z siedz. w Więcborku w związku z realizacją projektu „Przez WTZ do zatrudnienia III” nr RPKP.09.02.01-04-0005/19 ogłaszają nabór uczestników do projektu....

Aktywny samorząd 2020r.

Informacja w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020r. Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu  „Aktywny samorząd” w 2020 roku”...

Grupa wsparcia

Informujemy, że 14 stycznia 2020r. o godz. 16:15 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku odbędzie się spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią...

II Nabór „Aktywna Mama, aktywny Tata”

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpocznie z dniem 09.01.2020 r. realizację drugiej tury działań przewidzianych w harmonogramie projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy,...

Informacja w sprawie realizacji w 2020 roku „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą   w Więcborku uprzejmie informuje, że PFRON przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku....

„Młodzi ZAKTYWIZOWANI!”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza osoby młode do wzięcia udziału w projekcie pn. „Młodzi ZAKTYWIZOWANI!” nr POWR.01.02.01-04-0035/19, którego realizatorem jest S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn, we współpracy z Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” Sp....

Uwaga !!!

Informujemy, że dnia 3 grudnia 2019 roku nie odbędzie się spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Następne spotkanie grupy wsparcia odbędzie się dnia 10 grudnia...

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Z Okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych przypadającego 3 grudnia pragniemy złożyć serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia i pogody ducha wszystkim Osobom Niepełnosprawnym, a także ich rodzinom, opiekunom, i przyjaciołom. Niech nie opuszcza Państwa przekonanie, że...

Projekt „Wsparcie na starcie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn. „Wsparcie na starcie”, którego realizatorem jest firma JMM Mariusz Lewandowski. Celem projektu jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób biernych zawodowo zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie, poprzez kompleksowe...

Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum 2”

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku w dniu 6 listopada 2019r. zorganizowało w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim spotkanie edukacyjne dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej...

Grupa wsparcia

Informujemy, że 5 listopada 2019r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 3 grudnia...

Informacja – sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych, sprzęt rehabilitacyjny- Instytucje

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku informuje, że 30 listopada 2019r. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2020r.  w zakresie: 1)...

Nowość – PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” (PWRMRIII). Wnioski można składać od 1 października 2019r.  w Oddziale Kujawsko-Pomorskim PFRON. Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych...

Grupa wsparcia

Informujemy, że 15 października 2019r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 5 listopada...

PFRON – dodatkowe środki na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2019r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku informuje, że posiada dodatkowe środki finansowe na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Dofinansowaniem...

Nabór do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pozycja 5081 z dnia 30 września 2019r. ukazało się ogłoszenie Starosty Sępoleńskiego w sprawie naboru kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób...

UWAGA – Grupa wsparcia

Informujemy, że dnia 8 października 2019 roku nie odbędzie się spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Następne spotkanie grupy wsparcia odbędzie się dnia 15 października...

Nabór wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu Aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że do 10 października 2019r. można składać wnioski w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji...

Grupa wsparcia

Informujemy, że 10 września 2019r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 8 października...

Wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi do Jastrzębiej Góry

Wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi do Jastrzębiej Góry W dniach 25.08.2019 r. – 29.08.2019 r. dla uczestników projektu „Rodzina w Centrum 2” realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego...

Nabór Kandydatów do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka”

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że do dnia 30 września 2019r. istnieje możliwość zgłaszania kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka”.Nagroda  dedykowana jest dzieciom i młodzieży do lat 18, którzy w...

Młodzi, zdolni

W dniu 27 sierpnia 2019 roku w sali Centrum, w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim  odbyło się spotkanie, na którym Starosta Sępoleński Pan Jarosław Tadych wraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie...

Grupa wsparcia

Informujemy, że 6 sierpnia 2019r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 10 września...

Projekt dla osób z niepełnosprawnością

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza osoby z niepełnosprawnością do wzięcia udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, którego głównym liderem projektu jest PFRON. Celem...

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM !!!

    ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM !!!   Zaproszenie na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą                                                 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku pełniące funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej...

Aktywny samorząd-PFRON przywrócił dofinansowanie do wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pragnie poinformować, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uwzględniając postulaty środowiska osób niepełnosprawnych, a także wielu realizatorów programu oraz m. in. Związku Powiatów Polskich – podjął decyzję o uruchomieniu w...

Nabór kandydatur do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Trwa zgłaszanie kandydatur do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych V kadencji na lata 2019-2023 Działające w Kujawsko-Pomorskiem organizacje pozarządowe oraz samorządy powiatów i gmin mogą rekomendować do niej swoich przedstawicieli do 31 lipca...

UWAGA – PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

UWAGA!!! W DNIU 17.07.2019 ROKU NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ RADCA PRAWNY w ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego funkcjonującego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku przy ul. Starodworcowej 8. ZA WSZELKIE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Mieszkanie treningowe w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2″

  Mieszkanie treningowe w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że od marca 2019r. funkcjonuje mieszkanie chronione treningowe dla osób usamodzielnionych opuszczających pieczę...

Grupa wsparcia

Informujemy, że 9 lipca 2019r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 6 sierpnia...

Grupa wsparcia-spotkanie

Informujemy, że 4 czerwca 2019r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 9 lipca...

30 maja – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku w dniu 30 maja 2019r. zorganizowało w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim z okazji dnia...

Grupa wsparcia

Informujemy, że 14 maja 2019r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 4 czerwca...

Zaproszenie

UWAGA – PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

UWAGA!!!   W DNIU 15.05.2019 ROKU NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ RADCA PRAWNY   w ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego funkcjonującego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku przy ul. Starodworcowej 8.       ZA...

Uwaga !!!

Informujemy, że w dniu 7 maja 2019 roku nie odbędzie się spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Następne spotkanie grupy wsparcia odbędzie się dnia 14...

Grupa wsparcia

 Informujemy, że 9 kwietnia 2019r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek.  Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu  grupy wsparcia zapraszamy 7 maja...

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych

Nabór Kandydatów do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn.”KRAJEŃSKI ANIOŁ” za rok 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą  w Więcborku informuje, że do dnia 30 kwietnia 2019r. istnieje możliwość zgłaszania Kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” za rok 2018. Nagroda  pn....

Dodatkowy nabór do projektu : „Przez WTZ do zatrudnienia II”

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, Gmina Sępólno Krajeńskie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Sępólnie Krajeńskim z siedz. w Więcborku w związku z realizacją projektu „Przez WTZ do zatrudnienia II” nr RPKP.09.02.01-04-0020/18 ogłaszają dodatkowy nabór do projektu...

Grupa wsparcia

Informujemy, że 12 marca 2019r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 9 kwietnia...

„Przez WTZ do zatrudnienia II” – Informacja o zakończeniu naboru uczestników do projektu

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, Gmina Sępólno Krajeńskie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Sępólnie Krajeńskim z siedz. w Więcborku w związku z realizacją projektu „Przez WTZ do zatrudnienia II” nr RPKP.09.02.01-04-0020/18 ogłaszają o zakończeniu naboru uczestników...

Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że od 5 marca 2019r. można składać wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych....

UWAGA – PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

UWAGA!!! W DNIU 27.02.2019 ROKU NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ RADCA PRAWNY w ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego funkcjonującego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku przy ul. Starodworcowej 8. ZA WSZELKIE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Grupa wsparcia

Informujemy, że 19 lutego 2019r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 12 marca...

DYŻURY PROKURATORÓW

INFORMACJA Uprzejmie informujemy, że w dniach od 18 lutego do 22 lutego 2019 roku w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w Prokuraturze Rejonowej w Tucholi wprowadza się dyżur prokuratorów, podczas którego udzielane będą...

Uwaga !!!

Informujemy, że w dniu 12 lutego 2019 roku nie odbędzie się spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Następne spotkanie grupy wsparcia odbędzie się dnia 19...

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019r.

Termin Opis 11.03.2019 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu 30.03.2019 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego...

UWAGA!!!

Informujemy, że w dniu 5 lutego 2019 roku nie odbędzie się spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Następne spotkanie grupy wsparcia odbędzie się dnia 12...

Informacja w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019r.

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu  „Aktywny samorząd” w 2019 roku” (załącznik do uchwały nr 4/2019 Zarządu PFRON z dnia 29...

Nabór uczestników do projektu „Przez WTZ do zatrudnienia II”

Stowarzyszenie „Dorośli-Dzieciom”, Gmina Sępólno Krajeńskie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku w związku z realizacją projektu „Przez WTZ do zatrudnienia II” nr RPKP.09.02.01-04-0020/18 ogłaszają nabór uczestników do projektu....

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku w miesiącach VII-XII 2018r. realizowało projekt pn. „Profesjonalne wsparcie, lepsze jutro – krok III” w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej...

Spotkanie z uczestnikami KIS w Sępólnie Kraj.

Dnia 9.01.2019 r. o  godz. 10.00  na zaproszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sępólnie Kraj. pracownice Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczyły w spotkaniu Klubu Integracji Społecznej. Uczestnicy spotkania otrzymali informacje dotyczące działań realizowanych dla osób...

Grupa wsparcia

Informujemy, że 8 stycznia 2019r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 5 lutego...

Informacja o naborze do projektu POWER (IV)

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim prowadzi rekrutację do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.1...

Wesołych Świąt

Aktualizacja druków wniosków-PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że trwają prace nad aktualizacją druków wniosków o dofinansowania zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które będą obowiązywały w 2019 roku. Powyższe druki wniosków dostępne będą...

Informacja w sprawie realizacji w 2019 roku „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Inf-Program wyrównywania różnic … 2019  

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie na terenie Powiatu Sępoleńskiego Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie

Uchwała Nr 2 10 2018 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 14 grudnia 2018 r.

Realizacja projektu „Rodzina w Centrum 2”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku od początku października do końca listopada 2018r. zrealizowało szereg form wsparcia dla uczestników projektu partnerskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w...

Otwarcie nowej siedziby WTZ w Sępólnie Kraj.

Otwarcie nowej siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim W piątek (7 grudnia) odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sępólnie Krajeńskim. I ETAP – „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul....

Grupa wsparcia

Informujemy, że 4 grudnia 2018r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 8 stycznia...

3 grudzień – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych przypadającego 3 grudnia składamy Wszystkim Osobom Niepełnosprawnym i ich rodzinom serdeczne życzenia, wiele radości w życiu, życzliwości i wyrozumiałości wszystkich ludzi. Niech każdy dzień dostarcza Państwu niezapomnianych...

21 listopad Dzień Pracownika Socjalnego

Grupa wsparcia

Informujemy, że 6 listopada 2018r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 4 grudnia...

Szlachetna Paczka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że istnieje możliwość zgłaszania za naszym pośrednictwem rodzin/osób samotnych do Szlachetnej Paczki. SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski program organizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA. Dotrzeć do rodzin, osób osamotnionych, które są w trudnej...

Informacja – środki PFRON – sport, kultura, rekreacja, turystyka osób niepełnosprawnych, sprzęt rehabilitacyjny (instytucje)

Informacja-środki PFRON 2018r.

Program PFRON „Zajęcia klubowe w WTZ”

Zajęcia klubowe w WTZ docx

12 listopada dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy ustanawiającej 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Uchwała załącznik do uchwały

Debata poświęcona problemom osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego przypadającego 10 października

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku w ramach projektu pn. „Profesjonalne wsparcie, lepsze jutro – krok III” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne...

Mieszkanie treningowe oraz sala centrum w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku  w dniu 04.10.2018r. dokonało odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. „REMONT MIESZKANIA TRENINGOWEGO  ORAZ REMONT POMIESZCZENIA NA POTRZEBY CENTRUM W...

Grupa wsparcia

Informujemy, że 25 września 2018r. i 2 października 2018r. odbyły się kolejne spotkania grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy...

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2018r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że 10 października 2018r. mija termin na składanie wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018r. Przypominamy, że w...

Uwaga !!!

Informujemy, że dnia 18 września 2018 roku nie odbędzie się spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Następne spotkanie grupy wsparcia odbędzie się dnia 25 września...

Nabór Kandydatów do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka”.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sępoleńskiego informuje, że do dnia 30.09.2018r. istnieje możliwość zgłaszania Kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka” za rok 2017. Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele...

Nowy wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Szanowni Państwo, Informujemy, iż od dnia 01.09.2018r. obowiązuje nowy Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.pcprwiecbork.pl w zakładce druki do pobrania, na stronie pcprwiecbork.bip.gov.pl w zakładce Jednostki przyległe –...

Uwaga !!!

Informujemy, że dnia 4 września 2018 roku nie odbędzie się spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Następne spotkanie grupy wsparcia odbędzie się dnia 18 września...

Podpisanie umowy w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”

Dnia 24 sierpnia 2018r. w gabinecie Starosty Sępoleńskiego podpisano umowę na wykonanie remontu mieszkania treningowego dla osób opuszczających pieczą zastępczą oraz remontu pomieszczenia na potrzeby centrum w budynku mieszczącym się przy Alei 600-lecia 9...

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że limit środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2018r. został całkowicie wykorzystany. Wnioski składane w powyższym zadaniu...

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2018r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że 30 sierpnia 2018r. mija termin na składanie wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018r. w ramach, którego...

Grupa wsparcia – spotkanie

Informujemy, że 7 sierpnia 2018r. odbyło się kolejne spotkania grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 4 września...

Studia bez barier z WSG w Bydgoszczy

Grupa wsparcia – spotkanie

Informujemy, że 10 lipca 2018r. odbyło się kolejne spotkania grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 7 sierpnia...

Informacja o realizowanym projekcie partnerskim „Rodzina w Centrum 2”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku uczestniczy w realizacji projektu partnerskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego/Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Rodzina w Centrum 2” w ramach RPO WKP...

Informacja dot. projektu pn. „Rodzina w Centrum”

W związku z zakończeniem w dniu 30 czerwca 2018 roku projektu, pn. „Rodzina w Centrum” (RPKP.09.03.02-04-0008/16) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój...

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu „Profesjonalne wsparcie, lepsze jutro – krok III”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą Więcborku informuje, że w okresie od lipca do grudnia 2018 roku realizuje projekt pn. „Profesjonalne wsparcie, lepsze jutro – krok III” w ramach programu Ministra...

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM !!!

Zaproszenie na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku pełniące funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie...

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

                                                                   ...

Uwaga konkurs!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuję, że w dniu 21.05.2018 r. na stronie PFRON  opublikowano głoszenie o rozpoczęciu tegorocznej – XVI edycji konkursu plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „NIEPODLEGŁA BEZ BARIER – OD MORZA...

Zaproszenie na „Targi Pracy i Edukacji – osoba niepełnosprawna na rynku pracy i na uczelni”

                                                                   ...

Grupa Wsparcia – spotkanie

Informujemy, że 22 maja 2018r. odbyło się kolejne spotkania grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 12 czerwca...

Życzenia z okazji dnia Rodzicielstwa Zastępczego

UWAGA – PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

UWAGA!!! W DNIU 23 MAJA 2018 ROKU NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ RADCA PRAWNY w ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego funkcjonującego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku przy ul. Starodworcowej 8.   ZA WSZELKIE UTRUDNIENIA...

Uwaga!!!

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek zapraszamy dnia 22 maja 2018r.                    ...

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej”

30 kwietnia 2018 r. w urzędzie Marszałkowskim w Toruniu zawarta została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej”. Projekt ten realizowany będzie przez Powiatowe Centrum...

Uwaga!!!

Informujemy, że w dniu 8 maja 2018 roku nie odbędzie się spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Następny termin spotkania grupy wsparcia zostanie podany na...

PIKNIK INTEGRACYJNY – w ramach projektu „Przez WTZ do zatrudnienia”

Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku w dniu 23.04.2018r. zorganizowało w Hotelu „Jan” w Sępólnie Kr. kolejne spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14...

Spotkanie grupy wsparcia

Informujemy, że 6 marca i 5 kwietnia 2018r. odbyły się kolejne spotkania grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia...

Ankieta w ramach POWER

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na prośbę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego, które znajdują się na terenie powiatu sępoleńskiego i które współpracują z Nami do wypełnienia ankiet dla...

Zaproszenie do udziału w projekcie „Centrum im. Ludwika Braille’a 3” (kontynuacja)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do udziału w projekcie „Centrum im. Ludwika Braille’a 3″ (kontynuacja) realizowanego przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego i współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach celu programowego 2:...

Program stypendiów pomostowych dla wychowanków rodzin zastępczych

ZDOBĄDŹ STYPENDIUM POMOSTOWE NA I ROK STUDIÓW! XVII EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH. „Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów. O stypendium na I...

Nabór Kandydatów do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn.”KRAJEŃSKI ANIOŁ” za rok 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że do dnia 30 kwietnia 2018r. istnieje możliwość zgłaszania Kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeński Anioł” za rok 2017. Nagroda pn....

UWAGA – PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

UWAGA!!! W DNIU 04 KWIETNIA 2018 ROKU NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ RADCA PRAWNY   w ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego funkcjonującego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku przy ul. Starodworcowej 8.   ZA WSZELKIE...

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” 2018r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że 30 marca 2018r. mija termin na składanie wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018r. dotyczącego roku akademickiego...

Program Pomocy Dzieciom – stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

  Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji...

Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku w dniu 14.03.2018r. zorganizowało w Gminnym Domu Kultury w Sośnie kolejne spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14...

Spotkanie Grupy Wsparcia Rodzin Zastępczych

Dnia 7 marca 2018r. odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum”, który finansowany jest przez Samorząd Województwa w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego...

Kryterium obliczania dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

KRYTERIUM OBLICZANIA DODATKU NA POKRYCIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA W RAMACH MODUŁU II PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o: 1) 700 zł – w przypadku osoby...

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018r.

  Termin Opis 28.02.2018 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu. 01.03.2018 Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku...

PILOTAŻOWY PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD – NABÓR WNIOSKÓW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że od 1 marca 2018r. można składać wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych....

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego na lata 2018-2020

Uchwała NR XLI 212 2018 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 stycznia 2018 r. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego na lata 2018-2020

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny zakupu komputera wraz z oprogramowaniem PCPR.221.3.2018 z dnia 08.02.2018

Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny zakupu komputera wraz z oprogramowaniem Formularz ofertowy do zapytania ofertowego Nr PCPR.221.3.2018

Informacja w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu  „Aktywny samorząd” w 2018 roku. Z treścią tego dokumentu jak i również z tekstem jednolitym...

Spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek

Informujemy, że 9 stycznia i 6 lutego 2018r. odbyły się kolejne spotkania grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia...

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGRAMU „POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO NA LATA 2018-2020”

Konsultacje społeczne trwały od dnia 21.12.2017 r. do dnia 05.01.2018 r. i dotyczyły celów zawartych w projekcie programu. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych umieszczono na stronach internetowych: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie...

Pierwsza Zawodowa Rodzina Zastępcza w powiecie sępoleńskim

Dnia 1 lutego br. w gabinecie Starosty Sępoleńskiego – Jarosława Tadycha odbyło się uroczyste podpisanie umowy o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Funkcję pierwszej w powiecie sępoleńskim takiej rodziny będą od dnia dzisiejszego pełnić...

UWAGA – PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

UWAGA!!! W DNIU 27 GRUDNIA 2017 ROKU NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ RADCA PRAWNY   w ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego funkcjonującego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku przy ul. Starodworcowej 8.   ZA WSZELKIE...

Zaproszenie do konsultacji społecznych programu „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego na lata 2018-2020”

Zaproszenie do konsultacji społecznych programu „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego na lata 2018-2020” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych...

Spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek

Informujemy, że 5 grudnia 2017r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 9 stycznia...

ŻYCZENIA NA DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Informacja w sprawie realizacji w 2018 roku „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku uprzejmie informuje, że zgodnie z uchwałą nr 76/2017 Zarządu PFRON z dn. 05.10.2017r. w sprawie przyjęcia Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących...

UWAGA – PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

UWAGA!!!   W DNIU 15 LISTOPADA 2017 ROKU NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ RADCA PRAWNY   w ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego funkcjonującego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku przy ul. Starodworcowej 8.   ZA...

Spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek

Informujemy, że 7 listopada 2017r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 5 grudnia...

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności informuje, że będzie prowadził dyżur w ramach wsparcia dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku nawałnicy.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku Powstańców Wielkopolskich 2a, 89-410 Więcbork tel. / fax 052/ 3896-790 e-mail: poczta@pzoonwiecbork.pl www.bip.pcprwiecbork.pl; www.pcprwiecbork.pl Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku...

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”

           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.” Wnioski w ramach programu należy składać w siedzibie Powiatowego...

Uwaga dzień wolny od pracy

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM PCPR.021.1.2017 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z SIEDZIBĄ W WIĘCBORKU Z DNIA 2 STYCZNIA 2017 R. DNIA 10 LISTOPADA 2017 ROKU POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ORAZ POWIATOWY ZESPOŁ...

REKRUTACJA NA BEZPŁATNY OBÓZ DLA STUDENTÓW ORAZ DOKTORANTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizowanym przez Polski Komitet Paraolimpijski projektem „Nadzieje sportu akademickiego”, współfinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zachęca do wzięcia udziału w rekrutacji studentów oraz doktorantów, posiadających...

Warsztaty z zakresu dostosowania przestrzeni publicznej

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku w dniu 18.10.2017r., uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez...

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że limit środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań w 2017r. z zakresu: zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, likwidację barier w...

Spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych

Informujemy, że 3 października 2017r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 7 listopada...

UWAGA! „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r.”

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r.” Do kogo adresowana jest pomoc? Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:  * osoby...

Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum” w dniu 25.09.2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku w dniu 25.09.2017r. zorganizowało w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Kr. kolejne spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina...

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2017r.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2017r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że 10 października 2017r. mija termin na składanie wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”...

Informacja Grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych

Informujemy, że 12 września 2017r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 3 października...

Nabór Kandydatów do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn „Krajeńska Iskierka”.

                   Nabór Kandydatów do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn „Krajeńska Iskierka”.Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sępoleńskiego informuje, że do dnia 30.09.2017r. istnieje możliwość zgłaszania Kandydatur do Nagrody Starosty Sępoleńskiego pn. „Krajeńska Iskierka” za...

Informacja Grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych

Informujemy, że 22 sierpnia 2017r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 12 września...

Projekt „Wędrująca Scena”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim informuje, że Fundacja Nuta Nadziei (www.nutanadziei.pl) ogłasza nabór osób niepełnosprawnych uzdolnionych muzycznie od 18 roku życia z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz świętokrzyskiego...

Informacja

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM – WSPARCIE DLA POSZKODOWANYCH W WYNIUKU NAWAŁNICPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych, które...

AWARIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

W związku z awarią centrali u operatora sieci kontakt telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Zespołem Orzekania O Niepełnosprawności w dniu 14.08.2017 jest niemożliwy Za wszelkie utrudnienia przepraszamy  

Akademia Świadomego Rodzica

Rodzicielstwo Zastępcze to wielka odpowiedzialność i trud fizyczny, psychiczny oraz społeczny. Wychowywanie przyjętego dziecka wiąże się z przeżywaniem bardzo silnych emocji, konfrontuje z bezradnością i przeżywaniem jego krzywdy po raz kolejny. Jest doświadczeniem, które...

NOWE WNIOSKI O WYDANIE LEGITYMACJI OD 1 SIERPNIA 2017r.

WAŻNY KOMUNIKAT !!! NOWE WNIOSKI O WYDANIE LEGITYMACJI OD 1 SIERPNIA 2017r. I JUŻ WKRÓTCE NOWE WZORY LEGITYMACJI Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2017r. zmianie ulegają zasady wydawania legitymacji osób...

Spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek

Informujemy, że 11 lipca 2017r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia zapraszamy 22 sierpnia...

Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum” w dniu 27.06.2017r.

W dniu 27.06.2017r. w Więcborku na Sali Bankietowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku zorganizowało kolejne spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci ...

Dzień Dziecka w Wąwelnie

Dnia 11 czerwca 2017r. (niedziela) przy Świetlicy Wiejskiej w Wąwelnie odbył się festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Patronat nad przedsięwzięciem objął Starosta Sępoleński. Organizatorami imprezy byli: Rodziny Dom Dziecka w Wąwelnie, PCPR w...

STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej

Kujawsko – Pomorski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu zaprasza do udziału w programie „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych...

Zaproszenie na Dzień Dziecka

Zaproszenie na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku pełniące funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Sępoleńskiego ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej....

Rodzina w Centrum

W dniu 27.04.2017r. w Sępólnie Kr. w Hotelu „Jan” Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku zorganizowało spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w...

Przekazanie obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku

Dnia 01 marca 2017r nastąpiło oficjalne przekazanie obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku Pani Justynie Krzysztofek. W imieniu Zarządu Powiatu Sępoleńskiego obecny był Wicestarosta Andrzej Marach, w spotkaniu uczestniczyli także Dyrektor Powiatowego Centrum...