Aktualności

UWAGA – PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

UWAGA!!! W DNIU 23 MAJA 2018 ROKU NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ RADCA PRAWNY w ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego funkcjonującego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku przy ul. Starodworcowej 8.   ZA WSZELKIE UTRUDNIENIA...

0 komentarzy

Uwaga!!!

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek zapraszamy dnia 22 maja 2018r.                    ...

0 komentarzy

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej”

30 kwietnia 2018 r. w urzędzie Marszałkowskim w Toruniu zawarta została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej”. Projekt ten realizowany będzie przez Powiatowe Centrum...

0 komentarzy

Uwaga!!!

Informujemy, że w dniu 8 maja 2018 roku nie odbędzie się spotkanie grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Następny termin spotkania grupy wsparcia zostanie podany na...

0 komentarzy

PIKNIK INTEGRACYJNY – w ramach projektu „Przez WTZ do zatrudnienia”

0 komentarzy

Spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina w Centrum”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku w dniu 23.04.2018r. zorganizowało w Hotelu „Jan” w Sępólnie Kr. kolejne spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14...

0 komentarzy

Spotkanie grupy wsparcia

Informujemy, że 6 marca i 5 kwietnia 2018r. odbyły się kolejne spotkania grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępoleńskiego z Panią pedagog Sylwią Brożek. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia...

0 komentarzy

Ankieta w ramach POWER

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na prośbę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego, które znajdują się na terenie powiatu sępoleńskiego i które współpracują z Nami do wypełnienia ankiet dla...

0 komentarzy

Zaproszenie do udziału w projekcie „Centrum im. Ludwika Braille’a 3” (kontynuacja)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do udziału w projekcie „Centrum im. Ludwika Braille’a 3″ (kontynuacja) realizowanego przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego i współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach celu programowego 2:...

0 komentarzy

Program stypendiów pomostowych dla wychowanków rodzin zastępczych

ZDOBĄDŹ STYPENDIUM POMOSTOWE NA I ROK STUDIÓW! XVII EDYCJĘ PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH. „Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów. O stypendium na I...

0 komentarzy
USTAWIENIA DOSTĘPNOŚCI